0:00 / ???
  1. 5. Vomit

From the album City Takeova 3: Godzilla